Committee attendance

Council, 2 meetings
Member Attendances
Cllr Pete McSweeney 2
Cllr Rupert Audland 2
Cllr Andrew Jarvis 2
Cllr Vicky Hughes 2
Cllr Kevin Holmes 2
Cllr Tracy Coward 2
Cllr Michael Cornah 1
Cllr Robin Ashcroft 2
Cllr Eamonn Hennessy 2
Cllr Rachael Hogg 1
Cllr Helen Ladhams 2
Cllr Pat Bell 2
Cllr Hazel Hodgson 2
Cllr Anne Hutton 0
Cllr Doug Rathbone 2
Cllr Ian Mitchell 1
Cllr David Webster 2
Cllr Shirley-Anne Wilson 2
Cllr Helen Chaffey 2
Cllr Judy Filmore 2
Cllr Susanne Long 2
Cllr Suzie Pye 1
Cllr Brian Rendell 2
Cllr Ian Wharton 2
Cllr Malcolm Lamb 2
Cllr Caroline Airey 1
Cllr Ben Berry 1
Cllr Jonathan Brook 2
Cllr Roger Bingham 2
Cllr Helen Irving 2
Cllr Giles Archibald 2
Cllr Stephen Coleman 2
Cllr Brian Cooper 1
Cllr Philip Dixon 1
Cllr Gill Gardner 2
Cllr Anne Hall 2
Cllr Tom Harvey 2
Cllr John Holmes 2
Cllr Janette Jenkinson 1
Cllr Kevin Lancaster 2
Cllr Peter Thornton 2
Cllr Janet Willis 0
Cllr Mark Wilson 2
Cllr Chris Hogg 1
Cllr Alvin Finch 1
Cllr Matt Severn 2
Cllr Dyan Jones 2
Cllr Eric Morrell 2
Licensing Committee, 2 meetings
Member Attendances
Cllr Rupert Audland 1
Cllr Andrew Jarvis 1
Cllr Kevin Holmes 2
Cllr Helen Ladhams 2
Cllr Hazel Hodgson 2
Cllr Doug Rathbone 2
Cllr David Webster 1
Cllr Suzie Pye 1
Cllr Ian Wharton 2
Cllr Helen Irving 2
Cllr Anne Hall 2
Cllr Alvin Finch 1
Licensing Regulatory Committee, 2 meetings
Member Attendances
Cllr Rupert Audland 1
Cllr Andrew Jarvis 1
Cllr Kevin Holmes 2
Cllr Helen Ladhams 2
Cllr Hazel Hodgson 2
Cllr Doug Rathbone 2
Cllr David Webster 1
Cllr Suzie Pye 1
Cllr Ian Wharton 2
Cllr Helen Irving 2
Cllr Anne Hall 2
Cllr Alvin Finch 1
Licensing Regulatory Sub-Committee, 4 meetings
Member Attendances
Cllr Kevin Holmes 1
Cllr Helen Ladhams 2
Cllr Hazel Hodgson 2
Cllr David Webster 3
Cllr Ian Wharton 1
Cllr Alvin Finch 2
Licensing Sub-Committee, 2 meetings
Member Attendances
Cllr Kevin Holmes 1
Cllr Helen Ladhams 2
Cllr David Webster 1