Calendar

Events from week 22, starting Monday 27 May 2019

Monday 27 May 2019

  • Spring Bank Holiday

Thursday 30 May 2019

Wednesday 5 June 2019

Thursday 6 June 2019

Monday 10 June 2019

Tuesday 11 June 2019

Thursday 13 June 2019

Friday 14 June 2019

Wednesday 19 June 2019

Thursday 20 June 2019

Monday 24 June 2019

Wednesday 26 June 2019

Thursday 27 June 2019

Friday 5 July 2019

Friday 12 July 2019

Wednesday 17 July 2019

Monday 22 July 2019

Tuesday 23 July 2019

Thursday 25 July 2019

Monday 29 July 2019

Thursday 1 August 2019

Friday 16 August 2019

Monday 19 August 2019

Thursday 22 August 2019

Friday 23 August 2019

Monday 26 August 2019

  • Summer Bank Holiday

Thursday 29 August 2019

Wednesday 4 September 2019

Tuesday 10 September 2019

Wednesday 11 September 2019

Monday 16 September 2019

Wednesday 18 September 2019

Thursday 19 September 2019

Monday 23 September 2019

Thursday 26 September 2019

Friday 4 October 2019

Monday 7 October 2019

Wednesday 9 October 2019

Tuesday 15 October 2019

Thursday 24 October 2019

Friday 25 October 2019

Monday 28 October 2019

Wednesday 30 October 2019

Thursday 31 October 2019

Monday 4 November 2019

Tuesday 12 November 2019

Thursday 21 November 2019

Wednesday 27 November 2019

Thursday 28 November 2019

Thursday 5 December 2019

Monday 16 December 2019

Tuesday 17 December 2019

Thursday 19 December 2019

Friday 20 December 2019

Wednesday 25 December 2019

  • Christmas Day Bank Holiday

Thursday 26 December 2019

  • Boxing Day Bank Holiday

Wednesday 1 January 2020

  • New Year's Day Bank Holiday

Friday 17 January 2020

Monday 20 January 2020